• Sri. sij 26th, 2022

dportal.info

Internetski portal za kulturu, znanost i društvena pitanja

Govor Sathya Sai Babe na konferenciji prorektora SSSIHL

Čovjek može savladati sve oblike znanja,
može pobijediti suparnike u raspravi,
može se boriti junački i hrabro na bojištu,
može biti car koji vlada nad golemim carstvima,
može dati krave i zlato u dobrotvorne svrhe,
može izbrojiti bezbrojne zvijezde na nebu,
može poznavati imena raznih stvorenja što žive na zemlji,
može biti stručnjak u aštanga yogi,
može stići čak i do Mjeseca,
ali gotovo je nemoguće kontrolirati tijelo, um i čula,
pogledati unutar sebe i postići uzvišeno stanje staloženosti uma.
(stihovi na teluškom)

Utjelovljenja ljubavi!
Danas se na polju obrazovanja vode mnogobrojne rasprave. Prije svega, moramo se truditi shvatiti pravi smisao naobrazbe. Možete pročitati sve moguće knjige i protumačiti njihovo značenje, no to vam ne daje pravo da se nazivate obrazovanom osobom. Danas u svijetu ima visoko obrazovanih ljudi. No kakvu su sposobnost preobrazbe i razlučivanja oni stekli svojim obrazovanjem? Kakvu su korist svijetu donijeli ti takozvani obrazovani ljudi? Nitko ne pokušava razumjeti i procijeniti taj aspekt. Tek kada pogleda unutar sebe, obrazovana će osoba moći shvatiti pravi smisao i filozofiju koja čini osnovu obrazovanja. Nasuprot tome, ljudi koriste svoju inteligenciju za svjetovne stvari.

No, ipak, postoje oni koji ispituju prirodu atmatattve, atmičkog načela. Shvativši važnost istraživanja prirode atmatattve, uveli smo taj pojam u M.B.A. tečaj (Master of Business Administration) na Sri Sathya Sai Institutu za višu naobrazbu. Slova M.B.A. predstavljaju shvaćanje prirode uma (Mind-M), fizičkog tijela (Body-B) i atmana (A). Prirodu uma i tijela lakše je razumjeti, no shvatiti prirodu atmana nije lako. Nitko ne može shvatiti što je to atman. On nema oblika. On je čista svijest. Čak ni obrazovani ljudi ne mogu shvatiti da je atmatattva svijest. Većina ih se može popeti na razinu svjesnosti. Drugi pak mogu dosegnuti slijedeću razinu, razinu savjesti. No kad se sve zbroji, vidimo da čovjek danas nije u stanju shvatiti atmatattvu, čistu svijest. Samo kad ste u stanju shvatiti što je svjesnost, možete shvatiti što je to savjest. Isto tako, tek kad shvatite što je savjest, možete uistinu razumjeti načelo svijesti. Prema tome, sve tri kategorije, svjesnost, savjest i svijest, međusobno su povezane.

Dragi studenti!
Možda smatrate da je duhovnost previše apstraktna da bi bila lako razumljiva. atmatattvu je nemoguća shvatiti i razumjeti pukim gomilanjem materijalnog znanja. atmatattva zapravo nadilazi okvire materijalnog znanja. Ona je transcendentna. atmatattva je temeljno znanje. Ona leži u osnovi sveg fizičkog, materijalnog i svjetovnog znanja.

Možda ste stekli krivi dojam da je duhovnost nešto što se ne može razumjeti. No to nije točno. Duhovnost je svijest koja ima unutarnje značenje. Što je svijest? Pod tim pojmom obično podrazumijevamo znanje o nekom predmetu ili aspektu. Uzmite na primjer (pokazuje rupčić), ovaj predmet. Kad vas se pita što je ovo, odgovarate da je to rupčić. To prepoznavanje ovog predmeta smatra se znanjem. Zatim, ako vas pitam (pokazuje cvijet) što je ovo, odgovarate da je to cvijet. To se također smatra znanjem. Sve su to vanjski oblici raznih materijalnih predmeta. Ovo je platno (pokazuje rupčić). Što je osnova tog platna? Konac. Zatim, što je osnova konca? Pamuk. Prema tome, to se platno ne može napraviti bez konca i pamuka. Pamuk je temeljna tvar koja tvori osnovu konca i platna. Nažalost, danas prepoznajemo samo platno ali ne i njegov temelj – pamuk, koji je osnova za platno. Dakle, ono što je danas od iznimne važnosti je prepoznati atmatattvu koja leži u korijenu svakog znanja. Ako čovjek može shvatiti atmatattvu, tada lako može shvatiti i sve drugo.

Što je atmatattva? Uzmimo, kao primjer, fizičko tijelo. To tijelo ima mnoge organe koji neprestano rade. Ali što je to što pokreće organe u tijelu? U ruci držimo neki predmet, recimo, cvijet. Što je to što ruci daje sposobnost da drži cvijet? Mi mirišemo cvijet. Odakle nam ta sposobnost njuha? Ne nastojimo shvatiti i razumjeti unutarnji izvor svih tih sposobnosti, odnosno atmatattvu. Kažemo, ovo je moja ruka, moja noga, moj prst, moja glava i tako dalje. Ali tko ste vi? Prvo morate razumjeti to “Ja”, da bi mogli reći moja ruka, moja noga, moj prst i tako dalje. Čija je to glava? Čija je to noga? Ako to ne razumijete, kako možete reći “Ja” i “Moje”? Vedanta je znanje koje se bavi pitanjem “tko si ti” i “tko sam ja”. No nitko se ne trudi istražiti unutar sebe “tko sam ja?” Temeljno pitanje za osnovu svega na ovom svijetu je: “Tko sam ja?” Onaj tko shvati to “ja”, može shvatiti i sve ostalo. Duhovnost nije nešto nerazumljivo ili neka beskorisna praksa. Postoji temeljno načelo na ovom svijetu koje služi kao osnovni pokretač. Moramo se potruditi da shvatimo to temeljno načelo.

Utjelovljena ljubavi!
Što je ljubav? Kakva je njena priroda? Odakle dolazi? Može li ljudsko biće živjeti bez ljubavi? Ne može. Zato se kaže: “Ljubav je Bog; Živite u ljubavi.” Trebate shvatiti to načelo ljubavi koje je osnova svega na ovom svijetu. Bez ljubavi, na svijetu ne može biti života. Postoji temeljna snaga koja prožima cijeli svemir. A to je istina. Što je istina? Za istinu se kaže da je “trikalabadhyam satyam” – prisutna u svim vremenima: prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. No, do zaključka ne možemo doći samo na temelju te tvrdnje. “Satya” (istina) je ono što prelazi granice vremena. Pojam istine nema opipljiv oblik. No ima značenje. Kažemo, “Istina je Bog, ljubav je Bog”. Neprestano ponavljamo riječ “Bog”. Koristimo se riječju “Bog” u raznim prilikama. Čak i ateist kaže “O moj Bože!”, kad god u nečemu pogriješi. Ljudi koriste riječ “Bog” bez da razumiju njeno značenje. No nitko ne može točno definirati taj izraz. Isto tako, nitko ne može definirati izraz “istina”.

Najprikladniji način bio bi po vlastitom iskustvu. Kako netko može ispravno opisati to iskustvo? Na primjer, možete do beskonačnosti ponavljati 1+1=2, 2+2=4 i 2-1=1 itd. Možete samo ponavljati plus i minus, no ne možete odrediti odakle to računanje potječe. Imate sposobnost davanja imena svemu na ovome svijetu, ali se ne trudite shvatiti pravu prirodu svega toga. Čitav svijet prepun je materijalnih predmeta. Svijet je materijalan. No ono što je nedokučivo i izvan sposobnosti shvaćanja (buddhi grahyamat+ndriyam) je transcendentno. Možemo izbrojiti sve predmete na svijetu i reći da ima više desetaka milijuna predmeta. Ali što se nalazi iznad tog broja? Prema tome, ako nastavite s takvim istraživanjem, nećete nikamo stići. Činjenica je da postoji temeljno načelo koje je prisutno u svakom ljudskom biću. Kad kažete da je “ljubav Bog”, da je “ljubav” posvuda, sveprisutna, onda to znači da je temeljno načelo ljubavi prisutno u svakom ljudskom biću, štoviše, u svakom živom biću. Kad kažete “istina je u meni” i “ja sam istina” što to znači? Što je to “ja”? Ako pažljivo razmotrite, to “ja” u vama je također i “ja” u drugima. To je jedina istina. Ta se istina može shvatiti samo kroz duhovno istraživanje i to kroz iskreno preispitivanje vlastite prirode. Malo se ljudi danas upušta u takvo preispitivanje. Koristimo se nekim izrazima na nemaran način, bez shvaćanja njihovog pravog značenja.

Ne trebate, međutim, trošiti vrijeme pokušavajući shvatiti neke apstraktne pojmove koje niste u stanju dokučiti. Samo razvijte čvrstu vjeru u postojanje Boga. Vjerujte čvrsto da postoji Bog i da ste vi Bog. Ne možemo razumjeti ništa bez razvijanja vjere. Zato, prije svega, razvijte čvrstu vjeru u pojam “ja”. Samo tada možete razumjeti drugi pojam – “ti”. Evo jednog primjera. Kad se zbroji “ja” i “ti”, nastane “mi”. No kad zbrojimo “mi” i “On” nastaje samo “On”, koji je vječan. “Ja” i “ti” se mijenjaju. “Ja sam dječak.” Pa kad uđete u mladenaštvo kažete “Ja sam muškarac.” Isto tako, kada ostarite kažete “Ja sam starac.” Tako prolazite stalne promjene u raznim stadijima života. Stoga nema smisla držati se tog promjenjivog načela. Vežite se uz nepromjenljivo načelo, odnosno, “On”. Taj “On” je Bog. Taj “On” je prisutan u vama, u njemu i u svakoj osobi. “On je posvuda – u vama, iznad vas, ispod vas i oko vas.” Prema tome, to načelo “On” predstavlja sveprisutnog Boga. Ljudi trebaju razviti čvrstu vjeru u to Božansko načelo.

Pretpostavimo da kažete “volim Njega” i nikog drugog. Kako to može biti istina? To znači da ne volite sami sebe. Kad kažete “ovo je moje tijelo”, možete li vjerovati u to tijelo? Ne možete, jer se ono neprestano mijenja i prolazno je. No, nedvojno načelo atmatattve svojstveno tijelu je vječno i transcendentno. Ono nema drugog imena osim “atman”. Zatim, postavlja se pitanje tko je dao to ime. U stvari, to ime i nije došlo od nekoga. tman je sveprisutan. “On” je posvuda. Kako netko može dati ime takvoj sveprožimajućoj atmatattvi? To je beskoristan zadatak. Ne trošite vrijeme na taj beskorisni zadatak. Razvijte čvrstu vjeru u sveprisutnu atmatattvu i širite je. Ta vjera je svijest. Bez te svijesti ne možete postojati. Ovo je ruža (pokazuje ružu). Vi je prepoznajete kao takvu. Ali tko je dao ime tom cvijetu? Ne znate. Jednostavno ponavljate ime koje je dano tom cvijetu. Tako nastavljamo ponavljati riječi bez razumijevanja temeljne istine. Stoga, prije svega, morate pogledati unutar sebe i meditirati na atmatattvu prisutnu u vama samima. Tu se atmatattvu može spoznati samo kroz stalnu sadhanu (duhovnu praksu). Tek nakon što spoznate atmatattvu, možete se upustiti u bilo kakvu raspravu.

Shvatite također i prirodu fizičkog tijela. Fizičko se tijelo sastoji od udova. Načelo “ja” svojstveno je svim tim udovima. Zato kažete – ovo je moje tijelo, moja ruka, moj prst i tako dalje. Kad dalje istražite prirodu tijela, shvatit ćete da je to isto načelo “ja” prisutno u svim udovima. Vrlo je teško razumjeti duhovne pojmove. No ne biste se radi toga trebali odreći svoje sadhane. Zapravo, tomu treba energično težiti. Uzaludno je trčati za svjetovnim stvarima. Kad jednom shvatite atmatattvu, tada shvaćate i sve ostalo. Nastavite li s istraživanjem pitanja “tko sam ja”, na kraju ćete spoznati istinu da je načelo “ja” ništa drugo nego atmatattva. Razvijte čvrstu vjeru u atmatattvu. Ljudi daju razna imena načelu atmatattve. No ona nema ni imena, ni oblika. Ona nadilazi sve nazive i oblike. Ona je transcendentna. Snagu svijesti svojstvenu čovjeku nećete naći nigdje drugdje. Morate razumjeti i shvatiti tu svijest. To je moguće samo kroz stalnu sadhanu i ispitivanje.

Utjelovljenja ljubavi!
Vi studenti ne možete tako lako razumjeti duhovne pojmove. No ako razvijete čvrstu vjeru, lako ćete sve to shvatiti. Ali ljudi su danas postali slijepi, izgubivši oči vjere. Što je prema (ljubav)? Ne znate. Što je tama? Postoji li danas netko tko je vidio tamu? Samo zatvorite oči. Što vidite? Odgovarate da vidite tamu. To znači da možete vidjeti i prepoznati tamu. Kako biste inače mogli reći da je to tama? Prema tome, utvrdili smo da za sve na svijetu postoji osnova. Kako bi shvatili istinu, morate razviti vjeru. Idite kroz život s čvrstom vjerom kao vodiljom. Ako nekamo idete, a ne znate kamo idete, kako možete stići do odredišta? Dakle, donesite čvrstu odluku da idete u mandir – samo tako možete stići do mandira. Isto tako, prije i iznad svega, neka atmatattva bude cilj vašeg životnog puta.

Vi ne možete shvatiti što je to prava prema (ljubav). Vi volite fizičko tijelo i njegovu ljepotu. Volite bogatstvo. Volite vanjštinu. Volite nečije izvanjsko ponašanje. Odakle sve to dolazi? Što je osnova svega toga? Koliko će ti vanjski oblici trajati? Svi se oni neprestano mijenjaju. Kakva je korist od vezanja za te nestalne vanjske oblike? Morate usmjeriti svoju ljubav prema nepromjenjivom načelu atmatattve. tmatattva nije podložna nikakvim promjenama. Ništa joj se ne može ni dodati ni oduzeti. Prema tome, morate razviti čvrstu vjeru u to nepromjenjivo načelo. Često govorite da veoma volite neku osobu. Ali što o njoj znate? Volite li njen fizički izgled? Sviđa li vam se njeno ponašanje? Sviđa li vam se njena blaga narav? Što vas to privlači ka njoj? Svi su ti čimbenici zapravo prolazni. Postoji međutim jedna odlika u vama koja je odgovorna za sve to. A to je ljubav. Ljubav prema Bogu. Ljubav je Njegov oblik. Prema tome, gajite ljubav radi ljubavi. Bez ljubavi nema života. Dat ću vam primjer kako bih to razjasnio. Majka ima sina. 20 mu je godina. Nakon nekog vremena, sin umre. Majka plače nad sinovim tijelom: “O sine! Mogla sam živjeti samo dok si i ti bio živ. Kako sad da živim?” Takvo oplakivanje proizlazi iz majčine vezanosti za djetetovo fizičko tijelo. To nije istinska ljubav. Ono što je važno jest ljubav – ali ne ljubav prema fizičkom tijelu. Samo oni koji mogu voljeti radi same ljubavi mogu postići pravu ljubav. Oni koji vole fizičko tijelo vole samo dok je ono prisutno. Nakon toga njihova ljubav nestane. Zato volite radi ljubavi. Takva je ljubav život. Takav je život Bog. Upravo to je atmatattva. atmatattva je jedina stvarnost.

Utjelovljenja ljubavi!
Tražite ljubav samo kroz ljubav. Ovako su molile gopike:
O Krišna, sviraj nam svoju milozvučnu frulu i posij sjeme ljubavi u pustinji srdaca bez ljubavi.
Pusti neka kiša ljubavi padne na zemlju i neka rijeke ljubavi poteku.
(Stihovi na teluškom)

Rijeke ljubavi moraju neprestano teći. Dovoljno je ako možete razumjeti načelo ljubavi. Ljubav je sve. Smatrajte ljubav glavnim smislom svog života. Nemojte usmjeravati svoju ljubav prema materijalnim stvarima. Budete li voljeli radi ljubavi, takva će ljubav biti vječna. Ne treba voljeti tijelo, već načelo ljubavi. Sva su imena i oblici prolazni i nevažni. Ne treba voljeti takve stvari. Ljubav usmjerena prema takvim stvarima je fizička, dok je ljubav radi ljubavi vječna. Gledajte na istinu kao istinu. Ne povezujte istinu s materijalnim stvarima. Isto tako, ne povezujte ljubav s materijalnim stvarima. Ljubav je jednostavno ljubav. Kao takva, ljubav je Bog. S takvom ljubavlju morate stići do Boga.

Dragi studenti!
U životu ćete se suočiti s brojnim očekivanjima i razočarenjima. Kad nešto očekujete, tada se i razočarate ako se to ne ostvari. Stoga, oslobodite se svih očekivanja (želja). Tada neće biti mjesta za razočarenje. Ne pridajte važnost oblicima. Ustvari je vaša atmatattva vaš pravi oblik. Nemojte ograničavati Boga određenim imenom ili oblikom. Imena poput Rame, Krišne, Govinde, samo su imena koja su ljudi dali Bogu. Ona mu nisu prirođena. Ne može ih se smatrati osobito značajnima. Međutim, na početku svog duhovnog puta, čovjek mora usvojiti neko ime. Na primjer, važno je steći razne vrste znanja. No važno je i shvatiti bit sveukupne naobrazbe. A to je, naravno, Istina. No kako dugo? Samo dok ne iskusite suštinu. Kad jednom iskusite suštinu znanja, čak i ono nestane. Zato nemojte ovisiti o imenu i obliku. Istina je istina. To je jedina istina. Ona nema oblik. Ljubav je Bog. Ljubav nema oblik. Gajite takvu Božansku Ljubav. Bog postoji. U to nema sumnje. Ako ne postoji Bog, tada ne postoji ni okvir za postojanje prirode. Iz iskustva prakriti (prirode) proizlazi poimanje paramatme (najvišeg sebstva). Iz paramatme nastaje shvaćanje paratattve (više stvarnosti). Ta paratattva je atmatattva. Zato uvijek volite paratattvu, višu stvarnost. Ne ograničavajte svoju ljubav na nešto određeno, uvijek podložno promjeni. Ako mi to dozvoli vrijeme, detaljno ću opisati tu prematattvu (načelo ljubavi). Kad studenti shvate prirodu te božanske ljubavi, neće biti mjesta za razočarenje. Oni su uvijek zaokupljeni očekivanjima i razočarenjima. Ljubav ima samo ime ali ne i oblik. Tu ljubav možete usmjeriti prema bilo kojem obliku.

Utjelovljenja ljubavi!
Do Boga se može doći samo jednim putem – putem ljubavi. To je istina. Ne ograničavajte načelo “ja” dajući mu određeni oblik. Primjer: Janakiramaiah (mlađi brat Svamijevog fizičkog tijela) nedavno je preminuo. Bilo je ljudi koji su ga voljeli. Svakodnevno su u novine davali osmrtnice s tekstom: “Janakiramaiah! Napustio si svoje smrtno tijelo ostavivši nas same. Molimo te da se ponovno rodiš kako bi te opet mogli voljeti.” Zar je potrebno da se Janakiramaiah ponovno rodi kako bi ga ti ljudi mogli voljeti? Zar ti ljudi to doista žele? Zar da sav svoj život svedemo samo na rođenje i smrt? Ustvari, i rođenje i smrt su nestvarni. Gdje ima rođenja, zasigurno ima i smrti. Srodni stadiji života, to jest – rođenje i smrt, odnose se samo na tijelo, a ne i na atman. Moramo usmjeriti svoju ljubav prema vječnoj atmatattvi, a ne prema tijelu koje je podložno rođenju i smrti. Često vam se obraćam s “Bangaru!” (zlato). Koje je značenje toga što vam se tako obraćam? Zlato kao metal ne nestaje. Samo mu se mijenja oblik kad ga se tali i pretvara u razne ukrase. Vi, kao i zlato, možete imati različite oblike, no vaša atmatattva se ne mijenja. Morate težiti postizanju nepromjenjivog načela atmatattve, a ne postizanju promjenjivih oblika. Obraćam vam se s “Bangaru!”, podsjećajući vas na vašu pravu prirodu, to jest, nepromjenjivu atmatattvu. Zlato je uvijek zlato. Ono je istina. Ono je vječno. Morate uvijek težiti za postizanjem takve vječne stvarnosti. Imajući u vidu samo ovaj aspekt, Adi Śankara je u svom poznatom djelu “Bhaja Govindam” ovako pjevao:

Punarapi Jananam Punarapi Maranam
Punarapi Janan+ Jathare Śayanam
Iha Samsare Bahu Dustare
Kripayapare Pahi Murare.
(O Bože! Uhvaćen sam u ovaj krug rađanja i umiranja;
Ponovno prolazim kroz agoniju boravka u majčinoj utrobi.
Teško je prijeći ovaj ocean svjetovnog života.
Molim te prevedi me preko tog oceana i oslobodi me.)

Moramo težiti za tim načelom koje niti se rađa, niti umire. Zašto bismo se željeli ponovno roditi?

Utjelovljenja ljubavi!
U vama postoji Božanska ljubav koja nema ni rođenja, ni smrti. Usmjerite svoju ljubav prema toj Božanskoj ljubavi. Ta je ljubav uvijek s vama. Njegujete li takvu ljubav, uvijek ćete biti utjelovljenja ljubavi. Imajte čvrstu vjeru u tu Božansku ljubav. Ne vjerujte svjetovnoj ljubavi, da ne biste bili prevareni. Svjetovna je ljubav poput prolaznih oblaka. Takvi oblaci dođu i prođu. Oni nisu stalni. Volite vječnu ljubav. To je atmatattva. Volite atmatattvu. Svi vi, koji želite krenuti duhovnim putem koji vodi k Bogu, molim vas dođite k Meni. Objasnit ću vam. Ne dajte da vas prevari svjetovna ljubav koja donosi samo razočarenja. Obrazujte se kako želite, ali shvatite unutarnje značenje naobrazbe. Zatim ju provedite u praksi. Iskusite i uživajte u biti te naobrazbe. Ne dopustite da, usmjeravajući svoju ljubav prema svemu i svačemu, budete razočarani. Neki studenti tako doživljavaju razočarenja. Na kraju nisu u stanju nikoga voljeti. To nije ispravan put. Volite načelo ljubavi samo po sebi, jer je Božansko i vječno. Što više volite tu Božansku ljubav, to ona više raste.

Utjelovljenja ljubavi!
Uvijek vam se obraćam s “Utjelovljenja ljubavi!” Njegujte samo takvu vrstu ljubavi. Kad njegujete takvu ljubav, ona će vas zauzvrat štititi. Na to se misli kad se kaže “s vama, u vama i oko vas”.

(Bhagavan je zaključio govor bhajanom “Prema Muditha Manase Kaho…’)
(Program je završio pjevanjem indijske himne.)