Postoji samo jedna religija…

”Trebate odustati od vjerskih razlika. Postoji samo jedna religija – religija ljubavi. Postoji samo jedna kasta – kasta čovječanstva. Postoj samo jedan jezik – jezik srca. Postoji samo jedan Bog, a on je sveprisutan.” (Baba)