Ljubav i svjetlo


sl_042205162249

Razvijte vjeru u Boga. Sva su imena Njegova – Rama, Krishna, Isus, Alah ili bilo koje drugo ime. Svaki čovjek je utjelovljenje Božanskosti. Istinski ljudski odnosi se mogu razvijati samo kada se ta istina prepozna. U prvom stupnju spoznaje vi prepoznajete: “Ja sam u Svjetlu”. Nakon toga spoznajete: “Svjetlo je u meni”, a konačno prepoznate: “Ja jesam Svjetlo”. “Ja” predstavlja ljubav, a svjetlo predstavlja Najvišu Mudrost – Jnana. Kada ljubav i svjetlo postanu jedno nastaje Samospoznaja.  (Baba)