• Sri. sij 26th, 2022

dportal.info

Internetski portal za kulturu, znanost i društvena pitanja

Visokoškolski institut kojega je utemeljio Sri Sathya Sai Baba  jedna je od rijetkih ustanova u zemlji na polju visokog obrazovanja koji ističe izgradnju karaktera čak i više nego samu akademsku odličnost. Temelji se na Babinom doprinosu svijetu učenja u obliku obrazovanja u skladu s ljudskim vrijednostima, koje su zastupljene u programima sve do najvišeg stupnja obrazovanja. Zlatna misao vodilja, koja se provlači kroz opseg svih aktivnosti nastavnog, sunastavnog i posebnog nastavnog plana Instituta je, da se uz pomoć obrazovanja gradi život a ne osigurava samo puko življenje. Originalnost Instituta počiva na akademskom okruženju, prožetom čistom Ljubavlju, i studentima, koji se oblikuju u duhu požrtvovnosti i služenja društvenoj zajednici.
Baba ističe da je karakter cilj obrazovanja, i da pravo značenje obrazovanja nije puko znanje nego znanje u primjeni. Naglasak je na čistoći i skladu misli, riječi i djela. Znanje i vještine su neodvojivi u ozračju nježnosti i postojane ljubavi koja vlada na Babinom Visokoškolskom institutu. 

Vrsta obrazovanja koje se ovdje provodi je ono koje osigurava stjecanje znanja, akumuliranje mudrosti i uvažavanje iskustva drevnih ideala Istine, Ispravnog djelovanja, Mira, Vrhovne ljubavi i Nenasilja. U nacrtu sveukupnog obrazovanja Instituta nalazi se svjesna težnja za kombiniranjem programa svjesnosti, smišljeno planiranih nastavnih i sunastavnih programa i akademske odličnosti s dužnošću i ljubavlju; učenost se stremi postići kroz čistoću i meditaciju, zdravlje kroz yogu i služenje, društvenu i nacionalnu svijest kroz praktičan i teorijski rad, a osjećaj jedinstva i svjetskog bratstva kroz upoznavanje tragalaca za Istinom širom svijeta. Osim na akademskoj odličnosti, glavno težište Instituta je na razvoju karaktera, ispravnih stavova i vrijednosti. Svakom se studentu pomaže ponašati se u skladu s najvišim principima skromnosti i postojanosti.

imagesCAUZEJWM

Što se tiče uloge obrazovnog sustava u izgradnji pravih vrijednosti, Sri Sathya Sai Baba, Poštovani Kancelar, je čak prije 25 godina rekao da su ljudske vrijednosti potreba trenutka, ne samo u obrazovnim ustanovama nego u svakoj pori života, i to širom svijeta. Ljudske vrijednosti nije moguće razvijati samo ponavljanjem riječi Istina, Ispravno djelovanje, Mir, Vrhovna ljubav i Nenasilje. Srce se ne može preobraziti predavanjima u razredu. Potrebne su osobe koje će potaknuti i ohrabriti njihovo provođenje. Svijet se ne može mijenjati pukim propovijedanjima. Poticaj na promjenu može ojačati samo kroz akciju i praktične primjere u svim obrazovnim ustanovama. Kad učitelji i odrasli svijet vode disciplinirani i umjereni život, i kad se u potpunosti pridržavaju ljudskih vrijednosti, studenti će ih spontano slijediti u tome. Uz Istinu i Ispravno djelovanje trebalo bi pristajati sa čistim namjerama. Ispravan život vodi u mir. Ljubav treba iskusiti u dubini mira. Ljubav treba naći svoj izraz u nenasilju. Ove temeljne vrijednosti valja očitovati u djelovanju a ne ograničiti ih samo na predavanja.

5d816c9a1354013915345_79f01f95_m_SSSIHL_1

Pojašnjavajući da svjetovnost istinski podrazumijeva jednako poštivanje svake vjere i vjerovanja, Baba je naveo da je Institut Sri Sathya Sai uistinu svjetovan u tom smislu jer njegova filozofija i metodologija počivaju na jednakom poštivanju svih religija i, da smo mi vjenčani za Jedinstvo i harmoniju, kao što je vidljivo na grbu Instituta, prisutno u radnoj etici i u sadržaju Semestara – nastavnih i sunastavnih.
Medij poduke u Institutu je disciplina; prvi, drugi i treći jezik su ljubav, služenje i duhovna disciplina. (SSOSVH)

Više o Sri Sathya Sai Institutu Višeg Obrazovanja vidjeti OVDJE