Doći će vrijeme…

”Doći će vrijeme kada će ovaj san iščeznuti.
Svakome od nas mora doći vrijeme kada ćemo otkriti da je čitav svijet tek puki san,
kada ćemo spoznati da je duša neizmjerno vrednija od njenog okruženja. 
U borbi s onim što nas okružuje, s okolinom, doći će vrijeme kad ćemo otkriti da to okruženje nije gotovo ništa u usporedbi sa snagom duše.” (Baba)