HRAMOVI OZDRAVLJENJA

Piše: Davor Suhan Poslije objave teksta o “dharmičkom menadžemntu” u kojem sam se dotakao gledišta dr. Hawleya o unošenju duhovnosti u poslovanje, jedan nepotpisani čitalac (ili čitateljica) u svom komentaru me zamolio/la da napišem još nešto više o tome. Razmišljajući na koji način to učiniti, odlučio sam da spomenutu temu o “dharmi” sa istog stanovišta …